Feilsøking internett

Opplever du problemer med din internettforbindelse, er erfaringene at de fleste feil/unormalheter skyldes eget utstyr. Tregt internett kan komme av mange årsaker. Sjekk at du  får den hastigheten du betaler for. Det gjør man med en hastighetstest på internett. Skal man ta en slik hastighetstest så gjøres det på følgende måte:

  1. Koble datamaskinen din direkte til NKTV kabelmodem med kabel.
  2. Med bærbar PC bruk nettkabel (220V). Mange bærbare PC-er begrenser netthastigheten når den kun benytter batteri.
  3. Restart modemet ved å trykke inn knapp merket ”reset” på baksiden av kabel modemet til lysene slukker (ca 10 sek. Ved trådløst kabel modem, er det 2 knapper, kun den mrk. Reset.
  4. Skru av det trådløse nettverket på maskinen når du tester, (ta strømmen på trådløs ruter).
  5. Gå deretter inn på nettsiden www. http://test.telenor.net , www.speedtest.net, www.nettfart.no og kjør testen. Test gjerne også mot
  6. Sørg for at datamaskinen er fri for virus og lignende.
  7. Datamaskiner eldre en 4-5år blir reknet som ”gamle” i dag. Det kan medføre en treg datamaskinen. Du bør vurdere å ta en gjennomgang av innholdet på datamaskinen, kanskje en oppdatering er på sin plass. Det er mange program som ligger ”skjult” på maskinen og lever sitt eget liv, bruker av det trådløse/faste nettet.
  8. Mulige årsaker til et ”tregt” nett kan være:

WiFi utstyret  har ikke kapasitet til å levere store mengder data.

  1. En trådløs ruter kjører med mange forskjellige kanaler, vist du er så uheldig at naboen bruker samme kanalen, vil dette og virke inn på hastigheten på nettet ditt.
  2. En IP telefon kan og ”skape” problemer for internett hastigheten. Flere av disse leverandørene har DHCP. Du vil da oppleve at du er koblet opp på routeren men men får oppgitt feil ip adresse og kommer ikke på internett).

Test en gang til, har det ikke ordnet seg, kontakt NKTV på  hkabel.net, hjemmesiden. Bruk kontakt skjemaet