Oppsett Epost

Oppsett og bruk

mail_2
mail_3
mail

Ved bruk av IMAP skal innkommende e-post være: 993.

Utgående mail server adresse: smtp.cpanel.guru